Archief APRIL - JUNI 2023UPDATE WERKEN (24 tot 28 april) - verlengd tot 5 mei !

De werken aan de kant van de Kasteeldreef zijn zo ver gevorderd dat we het voetpad AAN DE KANT VAN DE SCHOOL opnieuw mogen gebruiken. 

Daarom schakelen we vanaf maandag 8 mei terug over op onderstaande regeling: 

Voor afhaling aan onze kleine speelplaats (blauwe hek) verandert er niets.Voor afhaling aan onze junglegang:

• Leerlingen die ALLEEN via de junglegang naar huis moeten zullen eerst buiten gelaten worden! Zij stappen mee met de rang en worden overgestoken aan het kappelletje (of ze stappen alleen richting markt).

• Leerlingen die normaal OPGEHAALD worden zullen in hun klasrij staan onder het afdak op de grote speelplaats.

• Nadat de leerlingen gepasseerd zijn die alleen naar huis gaan via de junglegang, mogen jullie, de ouders, uw kind ophalen op de grote speelplaats.

Om de drukte aan de kant van de Kasteeldreef te spreiden, zullen we ook de grote poort aan de kant van de Nieuwstraat openen zodat je langs daar uw kind kan ophalen.

 Leerlingen die ALLEEN naar huis gaan via de NIEUWSTRAAT MOETEN!!!!! aansluiten in de rang Nieuwstraat en mogen NIET ALLEEN via de grote poort vertrekken...

De regel dat wie niet op tijd afgehaald wordt, naar de kleine speelplaats gaat, blijft gelden.

 We willen jullie nogmaals bedanken voor jullie begrip en medewerking!

Team VLS Wonderster


Vanaf maandag 24/04 kunnen we de school NIET meer binnen langs de kant van de Kasteeldreef. Het voetpad wordt volledig uitgebroken.

De school betreden en verlaten zal dus de hele week ENKEL via de NIEUWSTRAAT gebeuren. (Parkeren kan bv. op de parking van De Bron, om dan via de Pastorijstraat door te steken naar de Nieuwstraat) 

Voor de leerlingen die met de fiets komen, verandert er niet veel. Enkel de fietsen kunnen niet op de kleine speelplaats gezet worden en moeten een weekje in de fietsenkelder achter gelaten worden.

Voor alle andere leerlingen telt deze regeling:

- 's Morgens kunnen de leerlingen van 07.30u tot 08.15u de school betreden via de poort van de fietsenkelder, door de fietsenkelder naar de grote speelplaats.

- Om 08.15 zullen we de grote blauwe poort  (kant Nieuwstraat) ook openzetten en houden we een extra oogje in het zeil!

- Leerlingen die om 12.05u met de fiets naar huis gaan, doen dit, zoals gewoonlijk, langs de poort van de fietsenkelder. Leerlingen die om 12.05u te voet naar huis gaan, verlaten de school via het kleine deurtje in de grote blauwe poort. 

- De school nadien weer betreden kan enkel via de poort van de fietsenkelder.

- Na school verzamelen we ALLE LEERLINGEN op de grote speelplaats. (Ook degene die normaal op de kleine speelplaats staan!) We willen vragen, net zoals jullie dat nu al fantastisch doen, om mooi opzij te staan zodat onze rangen jullie vlot kunnen passeren.

Rond 15u25 zal de grote blauwe poort opengaan. 

We komen EERST met de leerlingen naar buiten die alleen te voet naar huis moeten. Pas daarna, mogen jullie de speelplaats op om je (klein)zoon of (klein)dochter af te halen. 

Leerlingen worden ENKEL VIA DE GROTE BLAUWE POORT AFGEHAALD  (kant Nieuwstraat)! De fietsers verlaten de school via de fietsenkelder. ALLE andere leerlingen verlaten de school via de grote blauwe poort.

We verwachten uiteraard wat chaos maar we proberen er het beste van te maken. Uiteraard voorzien wij voldoende begeleiders zodat alles vlot en veilig kan verlopen.

Bedankt voor jullie bereidwillige medewerking!

Het schoolteam VLS Wonderster Lede