Centrale Examenschool

Onze school is centrale examenschool voor de provincie Oost-Vlaanderen.

 

Wat betekent dat?

In elke Vlaamse provincie is er één vrije school en één school van het gemeenschapsonderwijs of gemeentelijk onderwijs die door de minister is uitgekozen om mensen die nog geen getuigschrift lager onderwijs  hebben de kans te geven dit toch te behalen. Voor Oost-Vlaanderen zijn wij uitgekozen voor het vrij onderwijs en een stadsschool uit Gent voor het andere net.

 

 

Wie kan er gebruik maken van deze kans?

Iedereen die tussen 9 jaar en …. jaar is, mag zich bij ons aanbieden om zijn of haar examen te doen.

Het is zo dat voor de meeste jobs een getuigschrift lager onderwijs noodzakelijk is. In onze provincie is dat heel miniem maar in de grotere steden zijn dat er heel wat. Mensen die thuis onderwijs krijgen, als ook allochtonen en kinderen die door hun hoogbegaafdheid sneller willen overstappen naar het secundair kunnen zich aanmelden op onze school.

Wie zo zijn getuigschrift wil behalen moet zich voor 31 mei aanmelden en krijgt dan de data voor het examen. Deze examens gaan over alle vakken van het lager onderwijs behalve godsdienst. Onze school beslist of de persoon al dan niet geslaagd is.

 

We hebben dan ook een examencommissie samengesteld die de examens opstelt en afneemt. Deze examencommissie beoordeelt of de eindtermen lager onderwijs al dan niet zijn behaald.

Onze ploeg ziet er als volgt uit: juf Karin, juf Véronique, juf Sigrid,  juf Natasja, meester Wouter, meester Frans, en mevrouw Els. Ieder van ons is voor een onderdeel verantwoordelijk en samen nemen we de beslissingen.

 

 

Mevrouw Els

 

Download
Planning examenschool juni 2018.pdf
Adobe Acrobat document 89.8 KB

(Klik hieronder voor de brochure voor het schooljaar 2013-2020)

Download
centrale examenschool - schooljaar 2019-
Adobe Acrobat document 1.3 MB