(Wegen)werken in omgeving van de school


Werken aan de nutsleidingen in Broeder De Saedeleerstraat en omgeving

 

Ter voorbereiding op de geplande rioleringswerken op initiatief van de gemeente Lede en Farys, starten vanaf 21 januari aanpassingswerken aan de nutsleidingen. Deze voorbereidende werken zullen normaliter duren tot einde mei.

 

Er zal gewerkt worden in de ruime omgeving van de Broeder De Saedeleerstraat door aannemer Wagro bvba (Baaikenstraat 5, Zele). Eandis is trekker van het project en zal fungeren als aanspreekpunt namens alle nutsmaatschappijen op de werf.

 

De werken gebeuren zoveel mogelijk in synergie. Dat wil zeggen dat alle betrokken partijen op voorhand samen hebben gezeten om de werken op elkaar af te stemmen.

De aanleg van de kabels en leidingen, het in dienst brengen van de nieuwe leidingen en het overkoppelen van de aansluitingen elektriciteit, gas en water gebeuren samen. Dit om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

 

Er zal gewerkt worden in 6 fases. De voortgang van deze fases zal regelmatig geüpdatet worden op de website en de gemeentelijke facebookpagina.

Over de eerste twee fases kan er al concrete informatie medegedeeld worden (ook al blijft dit afhankelijk van de weersomstandigheden):

 

Fase 1:

Timing: 21 januari – 25 januari.

Projectgebied: Kluisberg (vanaf de kleuterschool Stella Matutina tot aan de Olmendreef), Olmendreef (vanaf het kruispunt met Kluisberg tot aan het kruispunt met Broeder De Saedeleerstraat), Hollestraat (vanaf wijkschool Kleine Prins tot aan het kruispunt met de Spoorstraat).

Hinder: Doorgaand verkeer blijft mogelijk. Er wordt wel parkeerverbod geplaatst. Hollestraat wordt gedurende deze week enkele richting.

 

Fase 2:

Timing: 28 januari – 8 februari.

Projectgebied: Broeder De Saedeleerstraat (vanaf het kruispunt met de Olmendreef tot aan het kruispunt met de Hollestraat), Spoorstraat (vanaf het kruispunt met de Steenstraat tot aan huisnummer 7), Steenstraat (vanaf het kruispunt met de Spoorstraat tot aan het kruispunt met de Bosstraat.

 

Hinder: Doorgaand verkeer blijft mogelijk. Er wordt wel parkeerverbod geplaatst. In de Broeder De Saedeleerstraat en Steenstraat zullen tijdelijke verkeerslichten worden geplaatst.