(Wegen)werken in omgeving van de school


Vernieuwen rijweg Olmendreef.

 

Vanaf woensdag 22 januari 2020 wordt er reeds aan fase 2 begonnen, namelijk het aanleggen van de rijweg in Olmendreef, gedeelte tussen Nieuwstraat en Kluisberg. De Olmendreef, gedeelte tussen Kluisberg en Kasteeldreef (fase 1), zal vanaf dan ook terug worden opengesteld voor verkeer.

 

Fase 2: aanleggen rijweg in Olmendreef, gedeelte tussen Nieuwstraat en Kluisberg

Duur: tot 21 februari (gelet op de weersomstandigheden)

Verkeersmaatregelen:

- Olmendreef, gedeelte tussen Nieuwstraat en Kluisberg, wordt afgesloten voor verkeer. Inritten / garages zullen tijdens deze periode niet bereikbaar zijn.

- De tijdelijke enkele richting in de Poortseweg wordt opgeheven. Het verbod op zwaar vervoer blijft wel staan.

- Er wordt een omleiding voorzien via Broeder De Saedeleerstraat – Spoorstraat – Markizaatstraat

 


Betreffende kennisgeving werken in Olmendreef

 

Momenteel ligt er in de Olmendreef, gedeelte tussen Nieuwstraat en Kluisberg, een geschilderd fietspad in tegenrichting. Dit fietspad wordt verhoogd aangelegd en doorgetrokken tot aan het kruispunt met de Kasteeldreef.

Tijdens deze werken zal ook het voetpad aan beide zijden vernieuwd worden, alsook de betonvakken t.h.v. de aansluiting van de Olmendreef op de Kasteeldreef.

Deze werken zullen uiteraard enige verkeershinder met zich meebrengen. Het project wordt opgesplitst in twee fasen:

 

Fase 1: aanleggen fiets- en voetpad in Olmendreef, gedeelte tussen Nieuwstraat en Kluisberg.

Duur: vanaf 21 oktober tot 1 november 2019 (onder voorbehoud van de weersomstandigheden)

Verkeersmaatregelen:

- parkeerverbod in Olmendreef, gedeelte tussen Nieuwstraat en Kluisberg.

 

Fase 2: aanleggen fiets- en voetpad in Olmendreef, gedeelte tussen Kluisberg en Kasteeldreef + het herstellen van enkele betonvakken.

Duur: vanaf 4 november tot 27 december 2019 (onder voorbehoud van de weersomstandigheden)

Verkeersmaatregelen:

- Olmendreef, gedeelte tussen Kluisberg en Kasteeldreef, wordt afgesloten voor verkeer.

- Poortseweg wordt tijdelijk enkele richting (van de Kluisberg richting Broeder De Saedeleerstraat)

- Er wordt een omleiding voorzien via Broeder De Saedeleerstraat – Spoorstraat – Markizaatstraat


Werken aan de nutsleidingen in Broeder De Saedeleerstraat en omgeving

 

Ter voorbereiding op de geplande rioleringswerken op initiatief van de gemeente Lede en Farys, starten vanaf 21 januari 2019.aanpassingswerken aan de nutsleidingen. Deze voorbereidende werken zullen normaliter duren tot einde mei 2019.

 

Er zal gewerkt worden in de ruime omgeving van de Broeder De Saedeleerstraat door aannemer Wagro bvba (Baaikenstraat 5, Zele). Eandis is trekker van het project en zal fungeren als aanspreekpunt namens alle nutsmaatschappijen op de werf.

 

De werken gebeuren zoveel mogelijk in synergie. Dat wil zeggen dat alle betrokken partijen op voorhand samen hebben gezeten om de werken op elkaar af te stemmen.

De aanleg van de kabels en leidingen, het in dienst brengen van de nieuwe leidingen en het overkoppelen van de aansluitingen elektriciteit, gas en water gebeuren samen. Dit om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

 

Er zal gewerkt worden in 6 fases. De voortgang van deze fases zal regelmatig geüpdatet worden op de website en de gemeentelijke facebookpagina.

Over de eerste twee fases kan er al concrete informatie medegedeeld worden (ook al blijft dit afhankelijk van de weersomstandigheden):

 

Fase 1:

Timing: 21 januari – 25 januari 2019.

Projectgebied: Kluisberg (vanaf de kleuterschool Stella Matutina tot aan de Olmendreef), Olmendreef (vanaf het kruispunt met Kluisberg tot aan het kruispunt met Broeder De Saedeleerstraat), Hollestraat (vanaf wijkschool Kleine Prins tot aan het kruispunt met de Spoorstraat).

Hinder: Doorgaand verkeer blijft mogelijk. Er wordt wel parkeerverbod geplaatst. Hollestraat wordt gedurende deze week enkele richting.

 

Fase 2:

Timing: 28 januari – 8 februari 2019.

Projectgebied: Broeder De Saedeleerstraat (vanaf het kruispunt met de Olmendreef tot aan het kruispunt met de Hollestraat), Spoorstraat (vanaf het kruispunt met de Steenstraat tot aan huisnummer 7), Steenstraat (vanaf het kruispunt met de Spoorstraat tot aan het kruispunt met de Bosstraat.

 

Hinder: Doorgaand verkeer blijft mogelijk. Er wordt wel parkeerverbod geplaatst. In de Broeder De Saedeleerstraat en Steenstraat zullen tijdelijke verkeerslichten worden geplaatst.